Priblížme sa k Zelenej misii

NAŠA CESTA K UDRŽATEĽNOSTI A ZMIERNENIU VPLYVOV KLIMATICKEJ KRÍZY

Zelená Misia

predstavuje víziu udržateľnej budúcnosti, kde inovácie a kultúrne dedičstvo spolupracujú na riešení klimatickej krízy. V rámci projektu vytvárame multidisciplinárnu platformu pre neformálne vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o klimatických zmenách, pričom kladieme dôraz na inovatívne a udržateľné prístupy vo všetkých našich aktivitách.

Ciele projektu

  1. Podpora udržateľnosti: Zavádzame inovatívne prístupy pre udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.
  2. Spolupráca a vzdelávanie: Spájame jednotlivcov, komunity a organizácie v spoločnom úsilí o zdieľanie vedomostí a skúseností.
  3. Aktívna účasť komunity: Podporujeme lokálne iniciatívy a zapájame ľudí do aktívneho prispievania k lepšej budúcnosti.
  4. Vytváranie zelenej platformy: Náš cieľ je vytvoriť zelenú platformu pre múzejné a galérijné aktivity, ktoré zvyšujú verejné povedomie a pomáhajú v boji proti globálnym klimatickým zmenám.

 

Kľúčové aktivity projektu


Obnova nádvoria
v Kammerhofe

Vytvorenie multifunkčného priestoru, ktorý bude slúžiť na oddych, komunitné aktivity a zároveň zmierni problémy so zrážkovou vodou.

Zistiť viac

Ozveny v tichu

Umelecké workshopy pre deti na Slovensku a v Nórsku na tému riešenia klimatických zmien.

 

Zistiť viac

Medzinárodné kolokvium

Diskusie a zdieľanie skúseností v oblasti ekologicky udržateľných opatrení a vplyvu umenia na zvýšenie povedomia o klimatických zmenách.

Zistiť viac

Dažďová záhrada
v Galérii J. Kollára 

Využitie zrážkovej vody a vytvorenie priestoru pre umenie a relaxáciu v átriu Galérie Jozefa Kollára.

 

Zistiť viac

Kampaň pre zvyšovanie povedomia o zmene klímy

Informačná kampaň je podstatná súčasť projektu financovaného Nórskymi grantmi a štátnym rozpočtom SR. Zahŕňa sériu eventov a aktivít, medzi ktoré patria úvodná konferencia k Zelenej misii, infokampaň na sociálnych sieťach, ako aj prezentácie konceptov ako „Vitajte v Kammerhofe“ a „Galerijná záhrada“. Jej cieľom je informovať širokú verejnosť a zainteresované subjekty o udržateľných prístupoch a inováciách v oblasti ochrany klímy.

Zistiť viac

parallax background
ZELENÁ MISIA - SPÁJAME SILY PRE ZELENŠIU BUDÚCNOSŤ!

Financovanie projektu

Projekt ZELENÁ MISIA – Slovenské banské múzeum pre klímu získal grant z Nórska v sume 253 452 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 38 018 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.