Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy

MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM 26. - 27. 6. 2024

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici organizuje významné medzinárodné kolokvium, ktoré sa zaoberá vplyvom klimatickej krízy na riadenie verejných inštitúcií, ako sú múzeá, úradné a verejné budovy. Toto podujatie, ako jedna z hlavných aktivít projektu Zelená misia, je určené pre odborníkov z múzejnej oblasti a oblasti verejnej správy a má za cieľ otvoriť dôležitú diskusiu o ekologizácii a udržateľnosti prevádzky týchto inštitúcií.

Kolokvium tiež nastoľuje dôležité otázky o prepájaní ekologického hospodárenia a inovácií s cieľom zachovať historickú hodnotu priestorov, a tým podporiť udržateľný rozvoj v kontexte kultúrneho dedičstva.

Kolokvium má ambíciu inšpirovať ostatné verejné inštitúcie k ekologickej zodpovednosti a hľadať spôsoby, ako verejné inštitúcie môžu prispieť k zmierneniu klimatických zmien a stať sa aktívnymi agitátormi v oblasti udržateľnosti a environmentálneho povedomia.

TERMÍN PODUJATIA

26. - 27. júna 2024

MIESTO KONANIA

Starý zámok
Starozámocká 11, Banská Štiavnica

PROGRAM KOLOKVIA

Streda 26.6.2024
Rytierska sála


8:00 – 9:00  Registrácia účastníkov


9:00 – 10:20
A) Inovatívne formy environmentálneho vzdelávania v prostredí múzeí
 • KICKOVÁ, Květa (Považské múzeum, Žilina)
  Botanický výskum ako modelový prostriedok klimatickej komunikácie na regionálnej úrovni
 • HRČKOVÁ, Lucia; BEŇO, Ján (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica)
  Environmentálne aktivity Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
 • BARLÍKOVÁ, Otília; JANICKÝ, Dušan; LÍŠKOVÁ, Petra (Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa)
  Naturálne návraty – zvieratá v Múzeu ľudovej architektúry (MĽA) v Starej Ľubovni a ich úloha v udržateľnom obytnom prostredí 21. storočia
 • TÁBORSKÝ, Ondřej (Národní muzeum, Praha,)
  Jak vystavovat globální výzvy
10:20 – 10:40  Prestávka


 • HALAŠ, Jakub (Muzeum Říčany, ČR)
  Muzeum Říčany – 15 let vzdělávání pro udržitelnou budoucnost
 • ČIHÁKOVÁ, Kateřina (Muzeum Říčany, ČR)
  Jak komunikovat klimatickou změnu v muzeu
 • NEUBAUEROVÁ, Jaroslava; HERMÉLYI GECELOVSKÁ, Erika (Banícke múzeum v Rožňave, SR)
  Múzejno-pedagogické aktivity s témou ekológie v Baníckom múzeu v Rožňave
12:00 – 13:00  Obedná prestávka


B) Príležitosti verejných inštitúcií v kontexte globálnych klimatických výziev
 • CHABADA, Tomáš (Institut 2050, Bratislava, SR)
  Postoje slovenskej verejnosti k ochrane klímy a transformácii spoločnosti
 • GALLAYOVÁ, Zuzana (Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Zvolen, SR)
  Spoluprácou na miestnej úrovni k zmenám – príklady dobrej praxe environmentálnej výchovy
 • SZABÓOVÁ, Lilla (SAŽP Dropie, Zemianska Olča, SR)
  Realizované adaptačné opatrenia a ich využitie v non-formálnej enviro-edukácii v Stredisku environmentálnej výchovy (SEV) Dropie
 • VAJLIKOVÁ, Katarína (SAŽP Dropie, Zemianska Olča, SR)
  Klímavzdelávanie v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP DROPIE
 • HRONČOVÁ, Daniela (Európsky klimatický pakt, Bratislava, SR)
  Enviro kalendár a vzdelávacie aktivity
 • ĎURICOVÁ, Anna; ŠVECOVÁ, Emília (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, SR)
  Zelená misia v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici
15:00 – 15:30  Prestávka


C) Nové perspektívy ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva z aspektu  udržateľnosti
 • MATEJKOVÁ, Adriana (Slovenské banské Banská Štiavnica, SR)
  Nová výzva pre SBM – ekologické prístupy k ochrane zbierkového fondu SBM (2020 – 2024)
 • STUEN, June (Regionálne múzeum v Dalane, NO)
  S ohľadom na klímu!
 • BØHN-PETTERSEN, Siv Grethe (Regionálne múzeum v Dalane, NO)
  Múzeum vedy Jøssingfjord
 • PERLÍK, Dušan; SLÁNSKY, Jiří (Národní galerie, Praha; JIKA-CZ s.r.o., ČR)
  Aplikace minimalizace provozních nákladů v návrhu nového depozitáře Národní galerie v Praze
 
18:00 – 19:00  Komentovaná prehliadka mesta

Streda 26.6.2024
Kaplnka sv. Michala (Karner)


9:00 – 10:30
D) Múzeá v prírode. Transformácia priemyselných objektov zaťažujúcich životné prostredie na objekty cestovného ruchu, vzdelávacie alebo múzejné inštitúcie
 • ORČÍK, Peter (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, SR)
  Banské múzeum v prírode a 50. rokov jeho prevádzkovania
 • KLADIVÍK, Eugen (Banský historik, dôchodca, Banská Štiavnica, SR)
  Budovanie Banského múzea v prírode (BMP) od roku 1965 do konca 20.storočia
 • HARVAN, Daniel (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, SR)
  Výstavba, prevádzka a význam BMP v spomienkach pamätníkov
 • PATERA, Lukáš (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, SR):
  Osudy exponátov Banského múzea v prírode (BMP) získaných z banských závodov na východnom Slovensku
 • TUREK, Maroš (Slovenské opálové bane s.r.o., Červenica, SR)
  Opálová baňa v lone prírody
10:30 – 10:40  Prestávka


 • LUŽINA, Lubomír (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, SR)
  Rekonštrukcia a prístavba vstupného objektu Banského múzea v prírode (BMP) v rokoch 2005 – 2006
 • KAŇA, Richard (Slovenská banská s.r.o, Hodruša Hámre, SR)
  Výstavná a expozičná činnosť určená pre laickú verejnosť v podmienkach ťažobnej organizácie Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre
 • JANČULOVÁ, Miroslava (Kysucké múzeum, Čadca, SR)
  Transformácia Kysucko-oravskej lesnej železnice na organickú súčasť Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke
 • JURÁŠ, Jiří (Zlatohorsko kraj pokladů, Zlaté hory, ČR)
  Poštovní štola ve Zlatých Horách
 • JUŘINOVÁ, Šárka (Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, ČR)
  Jílovský zlatorudný revír – Důlní díla ve správě Regionálního muzea v Jílovém u Prahy
12:20 – 13:00  Obedná prestávka


13:00 – 15:00  Prehliadka Banského múzea v prírode

Štvrtok 27.6.2024
Rytierska sála


8:30 – 10:00
E) Konverzie industriálneho kultúrneho dedičstva ako inšpiratívne príležitosti
 • URGELOVÁ, Katarína (Ateliér HAUS, Banská Štiavnica, SR)
  Konverzia šachty Ludovika v Kremnici
 • RUKOVANSKÁ, Marcela (Pradiareň 1900, Bratislava, SR)
  Implementácia úsporných a ekologických riešení v budove zrekonštruovanej národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 – pohľad technického manažmentu a správy
 • REPISKÝ, Rudolf (Slovenské magnezitové závody, Jelšava, SR)
  100 ročný závod mení vzhľad svojho okolia
 • PATERA, Lukáš (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, SR)
  Konverzie priemyselných areálov – príklady dobrej praxe v stredoeurópskom priestore
10:00 – 10:20  Prestávka


F) Galérie ako platformy pre otváranie dialógu o environmentálnych problémoch
 • BALÚNOVÁ, Katarína (Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, SR)
  Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky (predstavenie medzinárodnej výstavy)
 • DANDÁROVÁ BALLASCH, Viera (Východoslovenská galéria, Košice, SR)
  More možností: výstavno-edukačný projekt zameraný na environmentálne témy
 • FILIPIAKOVÁ, Petra (Východoslovenská galéria, Košice, SR)
  Projekt Pohyblivá krajina
 • TAMÁSOVÁ, Alexandra (Slovenská národná galéria, Bratislava, SR)
  Umenie, ekológia a spiritualita
11:40 – 11:50  Prestávka


G) Stratégie a implementácia udržateľných zelených riešení v pamiatkovom prostredí
 • NOVÁKOVÁ, Lucia (Trnavská univerzita v Trnave, SR)
  Aqua ancestra: od akvaduktov ku tajchom
 • VOŠKOVÁ TERAO, Katarína (Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava, SR)
  Kultúrne dedičstvo v akcii – príklady dobrej praxe pri adaptácii historických komplexov
 • HÚŠŤAVOVÁ, Miriam (Húština s.r.o, Banská Štiavnica, SR)
  Pamiatky ako súčasť zmien v prostredí – úspechy a neúspechy pri hľadaní riešení
 • MARCINOV, Michal; GULDAN, Eugen (Laboratórium architektúry krajiny s.r.o., GuldanArchitects, s.r.o., Bratislava, SR)
  Kultúra rozhodnutí v krajinnej architektúre – Krajinno-architektonické východiská pri tvorbe s dôrazom na klimatickú zmenu
12:50 – 13:15  Záverečná diskusia
13:15 – 14:00  Obedná prestávka
14:00  Spoločná fotografia v areáli Starého zámku
14:15  Komentovaná prehliadka Starého zámku
15:30  Záver