Verejné obstarávanie k projektu

Aktuálne VO:

 

28.2. 2024
Poskytnutie služieb jazykovej korektúry v slovenskom a v anglickom jazyku pre projekt GREEN MISSION

 

7.3.2024
Dodanie ozvučovacej techniky pre realizáciu projektu GREEN MISSION

 

11.3.2024
Revitalizácia nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici

 

22.3.2024
2. ETAPA - Poskytnutie tlačiarenských služieb pre aktivity projektu GREEN MISSION

 

25.3.2024
Dodanie notebooku s príslušenstvom a audiovizuálnej techniky pre realizáciu projektu GREEN MISSION

 

4.4.2024
Tlmočnícke služby vrátane technického zabezpečenia na medzinárodnom kolokviu v Banskej Štiavnici pre projekt GREEN MISSION

 

4.4.2024
Vykonanie archeologického výskumu v objekte nádvoria Kammerhofu v B. Štiavnici  pre projekt GREEN MISSION

Ukončené VO:

 

  1. Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici a výkon autorského dohľadu počas realizácie 
  2. Tvorba vizuálnej identity, marketing, publicita a grafické služby pre projekt ZELENÁ MISIA
  3. Poskytnutie tlačiarenských a súvisiacich služieb pre aktivity projektu GREEN MISSION