Informačná kampaň

PRE ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZMENE KLÍMY 

Informačná kampaň je podstatná súčasť projektu financovaného Nórskymi grantmi a štátnym rozpočtom SR. Zahŕňa sériu eventov a aktivít, medzi ktoré patria úvodná konferencia k Zelenej misii, infokampaň na sociálnych sieťach, ako aj prezentácie konceptov ako „Vitajte v Kammerhofe“ a „Galerijná záhrada“. Jej cieľom je informovať širokú verejnosť a zainteresované subjekty o udržateľných prístupoch a inováciách v oblasti ochrany klímy.