Slovenské banské múzeum

JEDINÉ MÚZEUM SVOJHO DRUHU
V srdci Banskej Štiavnice, meste známom svojou bohatou baníckou históriou, sa nachádza Slovenské banské múzeum. Toto múzeum, jediné svojho druhu na Slovensku, ponúka návštevníkom unikátny pohľad na fascinujúci svet baníctva a geológie. 

Fascinujúci svet baníctva, geológie a umenia

Založené v roku 1900, múzeum uchováva a prezentuje bohaté historické a kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou identity Banskej Štiavnice a Slovenska. Jeho expozície a aktivity sú venované dokumentácii vývoja baníctva, ochrane nerastov a vývoju banských miest a oblastí, s osobitným zameraním na Banskú Štiavnicu a Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy.
 

Slovenské banské múzeum hrá kľúčovú úlohu v ochrane a prezentácii banského dedičstva. Múzeum sa dlhodobo snaží fungovať ekologicky zodpovedne a prostredníctvom projektu Zelená misia chce inšpirovať verejné inštitúcie v oblasti udržateľnosti a environmentálneho povedomia.

Expozície

Pozývame vás preskúmať fascinujúci svet baníctva, geológie a umenia a objaviť tajomstvá, ktoré ukrýva Slovenské banské múzeum.