Obnova átria v Galérii Jozefa Kollára

TRANSFORMÁCIA ÁTRIA NA MULTIFUNKČNÚ ZÓNU
V rámci projektu Zelená Misia prebieha revitalizácia átria Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Táto aktivita si kladie za cieľ transformovať nevyužitý priestor átria na multifunkčnú zónu, ktorá spojí estetické a ekologické aspekty s historickou hodnotou miesta.

Súčasný stav

Átrium v súčasnom stave predstavuje nevyužitý potenciál v rámci národnej kultúrnej pamiatky situovanej v historickom centre. Čelí problémom s vlhkosťou, ktorá počas prívalových dažďov škodí fasáde a spôsobuje problémy s odtekaním vody. Revitalizáciou átria sa využije aj jeho prezentačný potenciál a navyše budú mať návštevníci k dispozícii prívetivú oddychovú zónu.

Plán revitalizácie átria

Revitalizácia zahŕňa vytvorenie Galerijnej dažďovej záhrady, ktorá bude slúžiť ako hybridný prezentačný priestor. V átriu budú prezentované multižánrové umelecké projekty súčasných umelcov, ktoré reflektujú témy environmentálnej spravodlivosti a zodpovednosti. Projekt využíva efektívne riešenia na akumuláciu zrážkových vôd a vlhkosti, zároveň prináša technické a vizuálne prínosy, ako je vertikálna výsadba a svetelné efekty.

V átriu bude vytvorený objekt v tvare valca. Tento objekt bude mať priemer cca 5 m a výšku 6 m. Objekt je samonosný, nezávisle stojaci v centre átria, zaťažený nádobou na zadržiavanie vody a zároveň aj nádobami na zeminu. Vyhýba sa akémukoľvek kontaktu s historickými fasádami budovy.

Konštrukcia obrastená popínavou zeleňou je svojou živosťou v kontraste s ostatnými výstavnými priestormi. Láka návštevníka vstupom do výnimočného prostredia, atmosféry a tiež klímy. Tvorí premenlivý filter meniaci sa v čase, vrstvu zelenajúcu sa vo vegetačnom období, alebo odhaľujúcu hustú sieť oceľových laniek v období vegetačného pokoja.

Kruhový pobytový priestor je naplánovaný symbolicky celý „na vode“ - na retenčnej nádrži, ktorá zároveň spĺňa funkciu požiarnej nádrže. Átrium má byť multifunkčné a prispôsobivé. Bude možné v ňom organizovať vernisáže, výstavy, malé workshopy, prípadne si posedieť pri káve.  Pre podporu návštevnosti átria je dôležitou časťou revitalizácie zokruhovanie átria v rámci prízemnej časti expozície osadením ďalších dverí do pôvodného, zaslepeného otvoru.

Retenčná a požiarna nádrž má výšku cca 80 cm a objem 9m3. Tvorí pobytové pódium. Hlavnou funkciou nádrže bude zachytávanie dažďovej vody zo striech budovy galérie čím sa podporí odvodnenia átria pri prívalových dažďoch.

V rámci manažmentu dažďovej vody bude voda z nádrže zavlažovať zelenú oázu a popínavé rastliny v átriu. Rovnako ju bude možné využiť na zavlažovanie interiérových rastlín, splachovanie toaliet v galérií a pod.

Vyvetráme galériu

Revitalizácia počíta s vytvorením priameho napojenia átria na prízemnú časť expozície obnovením prechodu, ktorý bol v relatívne nedávnej minulosti zamurovaný. Osadením dverí s vetracím otvorom bude možné podporiť prúdenie vzduchu a zároveň aj návštevnosť átria.

Použité materiály majú industriálny charakter a umožnia vyniknúť zeleni v podobe popínavých rastlín, papradí a machov.

Cieľ a výstupy

Hlavným cieľom je vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť na oddych, edukačné a prezentačné účely. Projekt tiež zahŕňa vzdelávacie aktivity, ako sú workshopy a diskusie, ktoré budú prehlbovať environmentálne povedomie verejnosti. Tento inovatívny prístup má za cieľ nielen zrevitalizovať átrium, ale aj poskytnúť nové možnosti pre realizáciu neformálnych vzdelávacích a environmentálnych aktivít galérie​​.

AUTORKY NÁVRHU

Ing. Veronika Bagarová, spolupráca Mgr.art Marianna Maczová